CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỶ THUẬT

No. TÊN CÔNG TRÌNH Nơi Xây dựng Chủ đầu tư Năm Giá trị
(Triệu VNĐ)
1.                                    
2.                                    
3.                                    
4.                                    
5.                                    
6.                                    
7.                                    
8.                                    
9.                                    
10.