Các Dự Án hoàn thành khác

RESORT - KHU NGHỈ DƯỠNG

No. TÊN CÔNG TRÌNH Nơi Xây dựng Chủ đầu tư Năm Giá trị
(Triệu VNĐ)
1. Khu Du Lịch Tấn Phát Mũi Kê Gà, H. Hàm Thuận Nam, T. BÌNH THUẬN Cty TNHH Du lịch
TẤN PHÁT
2023 72.256
2. Edensee Residence Resort Hồ Tuyền Lâm, TP. Đà Lạt,
T. LÂM ĐỒNG
Cty TNHH MTV MAICO Đà Lạt 202219.311
3. Hoàn thiện các Bungalow trên biển
Fusion MaiA Resort - Phú Quốc
Gành Gió, Đảo Phú Quốc
KIÊN GIANG
Cty TNHH MTV Bất động Sản TRẦN THÁI 2016 7.741
4. Khách sạn Fusion MaiA Resort
- Phú Quốc
Gành Gió, Đảo Phú Quốc
KIÊN GIANG
Cty TNHH MTV Bất động Sản TRẦN THÁI 2013 68.123
5. CENTER HOUSE
NAM SƠN Resort
Hồ Tuyền Lâm, TP. Đà Lạt,
T. LÂM ĐỒNG
Cty TNHH MTV MAICO Đà Lạt 2011 30.047
6. CLUB HOUSE
NAM SƠN Resort
Hồ Tuyền Lâm, TP. Đà Lạt,
T. LÂM ĐỒNG
Cty TNHH MTV MAICO Đà Lạt 2010 10.051
7. VIP HOUSE
NAM SƠN Resort
Hồ Tuyền Lâm, TP. Đà Lạt,
T. LÂM ĐỒNG
Cty TNHH MTV MAICO Đà Lạt 2009 8.535
8. Khu Du Lịch THỚI SƠN Cồn Thới Sơn, Mỹ Tho,
TIỀN GIANG
Cty TNHH XD
TÂN VIỆT TÍN
2009 660
9.