RESORT - KHU NGHĨ DƯỠNG

No. TÊN CÔNG TRÌNH Nơi Xây dựng Chủ đầu tư Năm Giá trị
(Triệu VNĐ)
1. Fusion MaiA Phú Quốc
Resort
Gành Gió, Đảo phú Quốc
KIÊN GIANG
Cty TNHH BĐSản
Trần Thái
2014 
2. CENTER HOUSE
NAM SƠN Resort
Hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt,
LÂM ĐỒNG
Cty TNHH MAICO
Đà Lạt
2011 30.047
3. CLUB HOUSE
NAM SƠN Resort
Hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt,
LÂM ĐỒNG
Cty TNHH MAICO
Đà Lạt
2010 10.051
4. VIP HOUSE
NAM SƠN Resort
Hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt,
LÂM ĐỒNG
Cty TNHH MAICO
Đà Lạt
2009 8.535
5. Khu Du Lịch THỚI SƠN Cồn Thới Sơn, Mỹ Tho,
TIỀN GIANG
Cty TNHH XD
TÂN VIỆT TÍN
2009 660