Dự Án Hoàn Thành

Dinh Thự - Đồng Tháp

 • Tên dự án : DINH THỰ ĐỒNG THÁP
 • Chủ đầu tư : Bà Trần thị Ngọc Thảo
 • Địa chỉ : 642 Phạm Hữu Lầu, Ph.6, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
 • Năm thực hiện :         2019
 • Ban Chỉ Huy công trường:
      - Chỉ Huy trưởng : Phan văn Tấn
 • Qui mô công trình : Ctr. cấp III
      - Cọc, Móng, Dầm móng, : Bê tông Cốt thép
      - Cột khung, Sàn, Kết cấu mái : Bê-tông cốt thép
      - Hoàn thiện : vật liệu cao cấp
 • Tổng diện tích Xây dựng :     #.### m2

Hình ảnh công trường