Dự Án Hoàn Thành

Nhà Hàng Đông Phương Paradist, 371 Nguyễn Kiệm - Gò Vấp

 • Tên dự án : NHÀ HÀNG ĐÔNG PHƯƠNG PARADIST - NGUYỄN KIỆM
 • Hạng mục : KHUNG BÊ-TÔNG VÀ KẾT CẤU MÁI
 • Địa chỉ : 371 Nguyễn Kiệm, Q.Gò Vấp, TP.HCM
 • Chủ đầu tư : Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Tâm Nhân Đức
 • Giá trị hợp đồng: 44.000.000.000 đồng.
 • Năm thực hiện :         2011
 • Ban chỉ huy công trường :
          * Chỉ huy trưởng :       - Nguyễn Hùng Vương
          * Giám sát kỹ thuật :   - Nguyễn Tấn Phú
                                                - Khổng Tấn Quốc
                                                - Nguyễn Xuân Vinh
                                                - Trần Huy Cường
 • Quy mô dự án :   Khung Bê-tông nhịp rộng 36m,   DTXựng: 13.500m2

Hình ảnh công trình

       

       

Tham khảo thêm hình ảnh công trình