Dự Án Hoàn Thành

Khoa Y - Trường Đại Học Trà Vinh

  • Tên dự án : KHOA Y - Trường Đại Học TRÀ VINH
  • Địa chỉ: 126 Quốc lộ 53, Khóm 4, Phường 5, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
  • Chủ đầu tư : Trường Đại Học Trà Vinh
  • Giá trị hợp đồng : 26.736.331.157 đồng.
  • Thời gian thực hiện :    500 ngày
  • Ban Chỉ Huy công trường :     - Chỉ huy trưởng: Nguyễn Hoài Phong

Hình ảnh công trường

       

Xem thêm hình ảnh công trường