Dự Án Hoàn Thành

Nhà trẻ - Quận 8, TP.HCM

  • Tên dự án : NHÀ TRẺ MẦM NON - Q.8
  • Chủ đầu tư : Công ty Cổ Phần NAM HẢI
  • Địa chỉ : 17 Bùi Huy Bích, Ph.13, Quận 8, TP.HCM
  • Giá trị Xây dựng:       29.282.172.000 đồng.
  • Thời gian thực hiện :    12 tháng         (năm 2018)
  • Ban Chỉ Huy công trường:
        - Chỉ Huy trưởng : Nguyễn Hùng Vương
  • Qui mô công trình :    Gồm 1 Trệt, 3 tầng lầu, 1 sân thượng
  • Tổng diện tích Xây dựng :   5.522 m2, Công trình cấp III

Hình ảnh công trường