Dự Án hoàn thành

Hình ảnh thi công công trình

            - Khởi công

       

 

            - Thi công kết cấu Bê-tông

       

       

       

       

       

 

            - Thi công hoàn thiện

       

       

       

       

       

       

       

Xem tiếp hình ảnh Kiến trúc công trình