Dự Án Hoàn Thành

XƯƠNG RÓT TƯƠNG NHÀ MÁY THIẾT BỊ VỆ SINH CAESAR NHƠN TRẠCH - ĐỒNG NAI

  • Tên dự án : XƯỞNG RÓT TƯƠNG 2 - NHÀ MÁY CAESAR VN
  • Hạng mục :    Xây dựng mới toàn công trình
  • Địa chỉ : KCN Nhơn Trạch I, Tỉnh Đồng Nai
  • Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần TBVS Caesar Việt Nam
  • Giá trị hợp đồng : 70.252.000.000 đồng.
  • Năm thực hiện :       2011
  • Qui mô :   Khung Bê-tông, vì kèo thép,   DTXDựng :5.508 x 6 tầng

Hình ảnh công trình

           

           

           

           

Tham khảo thêm Hình ảnh công trình