Dự Án Hoàn Thành

Trường Tiểu Học TƯƠNG LAI - Đồng Tháp

  • Tên dự án : TRƯỜNG CẤP 2-3 TƯƠNG LAI - ĐỒNG THÁP
  • Chủ đầu tư : Cty CP C.Nghệ Tr.Thông TƯƠNG LAI (T-INFO)
  • Địa chỉ : Pham Hữu Lầu, Ph.4, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp
  • Giá trị công trình:       17.437.987.497 đồng.
  • Năm thực hiện :     2018         thời gian thi công : 240 ngày
  • Ban Chỉ Huy công trường:
        - Chỉ Huy trưởng : Phan văn Tấn
  • Qui mô công trình :      Công trình cấp III       gồm 1 Trệt, 4 tầng lầu, 1 sân thượng
  • Tổng diện tích Xây dựng :       6.300 m2

Hình ảnh công trường