NTSC Constructions

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vưc xây dựng, chúng tôi tin tưởng vững chắc rằng sẽ luôn luôn hợp tác tốt với khách hàng trong và ngoài nư?c, chúng tôi luôn luôn nâng cao kiến thức và năng lực chuyên môn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng

Dự Án Đang Xây Dựng

Khu nhà ở liên kế Q.12

  • Tên dự án: KHU NHÀ Ở LIÊN KẾ
  • Địa chỉ : Quận 12, TP. HCM
  • Chủ đầu tư :  Đặng văn Dương
  • Đơn vị thiết kế : Cty TNHH Xây Dựng N.T.S.C.
  • Thời gian thi công : 2019 - 2020.
  • Qui mô công trình :
          -       Giá trị xây dựng: 34.400.000.000 đồng.
Thi công phần thô                                                                                                                                                   
Thi công hoàn thiện

Công trình hoàn thành