N.T.S.C Constructions

Địa chỉ : Lô K3A Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, Bình Chánh, TP.HCM
VP : 20-22 Đường Số 10 KDC Bình Hưng, xã Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
ĐT :08 54306011, 08 54306012
FAX : 08 5430601
Email : xd.ntsc@ntsc.vn

Bản Đồ Đường Đi