N.T.S.C Constructions

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, chúng tôi tin tưởng vững chắc rằng sẽ luôn luôn hợp tác tốt với khách hàng trong và ngoài nước, chúng tôi luôn luôn nâng cao kiến thức và năng lực chuyên môn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng

Hình ảnh công trính Khoa Ngôn ngữ - Văn Hóa - Nghệ thuật Khme Nam Bộ - Đại Học Trà Vinh

   

Hình ảnh buổi Khánh Thành