Dự Án hoàn thành

Hình ảnh công trình Bệnh viện Đa khoa tư nhân Lê Ngọc Tùng - Tây Ninh

   

Những hình ảnh thi công