Dự Án Đang Xây Dựng

Nhà Máy KumKang Kind - Nhơn Trạch, Đồng Nai

  • Tên dự án : NHÀ MÁY KUMKANG KIND
  • Chủ đầu tư : Cty TNHH KumKang Kind Việt Nam
  • Địa chỉ : Khu Công nghiệp Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
  • Năm thực hiện :     2019   Hoàn thành năm 2020
  • Ban Chỉ Huy công trường:
        - Chỉ Huy trưởng : Nguyễn Hoài Phong
  • Qui mô công trình :    Khung nhà thép nhịp rộng, nền Bê-Tông cốt thép
  • Tổng diện tích Xây dựng :     #.### m2

Hình ảnh công trường