N.T.S.C Constructions

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, chúng tôi tin tưởng vững chắc rằng sẽ luôn luôn hợp tác tốt với khách hàng trong và ngoài nước, chúng tôi luôn luôn nâng cao kiến thức và năng lực chuyên môn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng

Lịch Sử Phát Triển Công Ty N.T.S.C.

  • Năm 1990 Đội thi công D1 - Xí nghiệp xây lắp 1 thuộc công ty BCCI (Công ty cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Bình Chánh)
  • Năm 2002 Công ty TNHH XD-SX-TM-DV HÙNG THẠNH
  • Năm 2004 đến nay thành lập Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng N.T.S.C.