Dự Án Hoàn Thành

Khoa Ngôn ngữ - Văn Hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ - ĐH. Trà Vinh

  • Tên dự án : KHOA NGÔN NGỮ - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT KHMER NAM BỘ - ĐH TRÀ VINH
  • Địa chỉ : 126 Quốc lộ 53, Khóm 4, Phường 5, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
  • Chủ đầu tư : Trường Đại Học Trà Vinh
  • Giá trị hợp đồng: 22.209.120.000 đồng.
  • Thời gian thực hiện: 500 ngày
  • Ban chỉ huy công trường:     - Chỉ huy trưởng : Lê Minh Việt.

Hình ảnh công trường

       

Xem thêm hình ảnh công trường