Dự Án Hoàn Thành

Khoa Ngôn ngữ - Văn Hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ - ĐH. Trà Vinh

 • Tên dự án : KHOA NGÔN NGỮ - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT KHMER NAM BỘ - ĐH TRÀ VINH
 • Địa chỉ : 126 Quốc lộ 53, Khóm 4, Phường 5, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
 • Chủ đầu tư : Trường ĐẠI HỌC TRÀ VINH
 • Giá trị Công trình : 23.597.000.000 đồng.
 • Hoàn thành năm :     2014     Thời gian thi công :   500 ngày
 • Ban chỉ huy công trường:
      - Chỉ huy trưởng :     Nguyễn Hùng Vương.
 • Qui mô công trình :     cấp III         gồm : 2 tầng
      - Tổng diện tích :     1.871 m2

Hình ảnh công trường

       

Xem thêm hình ảnh công trường